Welkom

Meersma Holding BV is een landelijk opererend en zeer veelzijdig aannemingsbedrijf op het gebied van GWW ( Grond-, Weg- en Waterbouw ).

Al 50 jaar is Meersma actief met wegenbouw en waterbouwkundige werken. Meersma is een no-nonsense bedrijf , waar openheid van zaken, vakmanschap en flexibiliteit voorop staan. Ons gemotiveerd personeel en ons moderne machine- en wagenpark betekent dit voor u een partner waar u op kunt bouwen en waar u mee kunt bouwen! Meersma staat voor kwaliteit hetgeen wij voor U hebben gewaarborgd met onze ISO, VCA** en BTR certificeringen.

Door de jaren heen heeft Meersma zich op de volgende gebieden gespecialiseerd:

 • Bouwrijp maken voor woningbouw en utiliteitsbouw, inclusief de aanleg van parken, bestrating, beplanting en egalisatie.
 • Aanleg en reconstructie van drukrioleringen, riolering en huisaansluitingen.
 • Aanleg van waterpartijen, zoals vijvers, vaarten, sloten en singels, inclusief de aanleg van bruggen, beschoeiing, damwanden en kades.
 • Aanleg en onderhoud van waterbassins.
 • Aanleg en onderhoud van sportvelden en recreatiegebieden, inclusief terreinverhardingen en paden.
 • Aanleg en onderhoud van begraafplaatsen.
 • Levering van zand, grond, grind, graszaad, graszoden en mest.
 • Egaliseren, ploegen, spitten met spitmachine of graafmachine (diepspitten), eggen, schud- of rotoreggen, frezen, cultivateren, bemesten, kunstmeststrooien en zaaien.
 • Alle voorkomende soorten maaiwerk, gazons, sportvelden, bermen maaien met klepelmaaier, zo nodig met verlengde mast, cyclomaaien, frontmaaien en bosmaaien.
 • Baggeren van watergangen en vijvers met kranen, zuigwagens of zuigers, al dan niet met afvoer van bagger met gesloten kipwagens.
 • Krozen van watergangen met maaikorf, sloten opschonen met zijdelingse slootreiniger, handkrozen en wallenfrezen.
 • Verhuur van mensen en van materieel.
Wilt u gebruik maken van onze diensten? Neem dan contact op, één telefoontje is voldoende!